PORADENSTVÍ V OBLASTI BOZP A PO

Sekce ve výstavbě
  • Poradenství v oblasti BOZP zajišťujeme třemi odborně způsobilými osobami v oblasti rizik dle zákona 309/2006 Sb., § 9 ods.2 o odborné způsobilosti.

  • Poradenství v oblasti Po zajišťujeme dvěma osobami odborně způsobilými osobami podle zákona 133/1985 Sb., § 11 ods. 1 až 8 o odborné způsobilosti

KONTROLY PRACOVIŠŤ

Sekce ve výstavbě

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VYHOTOVENÍ ANALÝZ RIZIK

Sekce ve výstavbě

ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Sekce ve výstavbě
  • OOPP přímo dodáváme nebo bezplatně zprostředkujeme jejich nákup

  • OOPP navrhujeme v souladu s NV 495/2001 Sb., na základě vyhodnocených rizik pro jednotlivá pracoviště či profese

  • Preferujeme ověřené produkty špičkových firem jak např. 3M, ANSELL, DUPONT, KIMBERLY CLARK, OKULA, PROHELM, PROTEKT, ATLAS